Tourspel Liempde 2024

Tourspel Liempde - Organisatie - Contact

Het Tourspel Liempde wordt georganiseerd namens 'Stichting Woudbloem Liempde'

 

Organisatie Tourspel Liempde:

Mark van der Laan (Voorzitter SWL)

Celes van Zuijlen (Secretaris SWL)

Jeroen van Wijlick (Penningmeester SWL)

Paul Derksen

Pieter Buts (ICT)

 

Medewerking van locatie:

Café De Durpsherberg

 

Grafische vormgeving drukwerk:

Roy Peijnenburg

 

Website Tourspel:

Pieter Buts

 

Contact:

Stuur een email naar: info@tourspelliempde.nl

We zijn ook te vinden op Facebook en Twitter.

 

Stichting Woudbloem Liempde:

De Stichting Woudbloem Liempde is notarieel opgericht op 10 december 2007 en heeft volgens de statuten als doel:

"het leveren van een positieve bijdrage aan het leven van groepen van mensen in Liempde, die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Het rekeningnummer van het Tourspel is: NL92 RBRB 0706 5802 30, t.n.v. Stichting Woudbloem Liempde